1. Yrityksen perustiedot

Nimi: A & S Kujansuu Oy, Kankaanpään Ratsastuskeskus
Y-tunnus: 2201812-1
Osoite: Kankaanpään Ratsastuskeskus, Kenttäkatu 9, 38700 Kankaanpää
Puhelin: 0500 - 720 175 tai 050 - 55 88 819

2. Yrityksen toimenkuva

Kankaanpään Ratsastuskeskus vuokraa hevosten täysihoitopaikkoja sekä tuottaa monipuolisista valmennus,- ja kilpailutoimintaa. Ratsastuskeskus tarjoaa monipuolisia työssäoppimispaikkoja alan opiskelijoille. Talli on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja valvoma yksityistalli. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu valmennustoiminta koulu, este ja maastoesteratsastuksessa sekä ratsastuskilpailujen järjestäminen ja hevosrehujen myynti.
Eri tuoteryhmille on laadittu tuotekohtaisten riskianalyysien pohjalta yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat ja tallilla on ajantasainen turvallisuusasiakirja. 
Henkilökunta on perehtynyt turvallisuusasiakirjaan ja tuotteiden turvallisuussuunnitelmiin.

3. Yrityksen asiakkaat

Asiakkaista pidetään asiakasrekisteriä. Asiakasrekisteri koostuu asiakastiedoista ja niihin liittyvistä vuokrasopimuksista.
Maneesissa/kentällä saa olla enintään 6 ratsukkoa.
 
 

4. Toimintaan liittyvät riskit ja asiakasturvallisuus

Ratsastuskeskuksen riskit on todellisia, koska asiakkaat ja henkilökunta ovat tekemisissä hevosten kanssa. Vaikka hevoset ovat koulutettuja ja tehtäväänsä sopivia on aina olemassa riski, että jotain sattuu. Yleisimmin vaaratilanteen aiheuttaa asiakkaan oma toiminta ja tämän vuoksi informoimme asiakkaitamme siitä, kuinka he omalla toiminnalla voivat edistää turvallisuutta. Yleisimmistä riskeistä löytyy ”riski ja kuinka se vältetään” ohjeistus tallin sisäänkäynnin yhteydestä.
Infotaululta löytyy myös ohjeistukset seuraavista aiheista:
tallipukeutuminen
turvallisista ratsastusvarusteista
ohjeita tallilla liikkujalle
hevosten käsittely ja hoito
hätätilanteessa toimiminen
maasto- ja vaellusratsastus
Maneesiin/kentälle korkeintaan 6 ratsukkoa. 
Yleisimpiä riskejä on:
selästä putoaminen -> ruhjeet, lihaskivut, raajojen murtuminen, aivotärähdys
varpaiden jääminen kavion alle -> kynsien irtoaminen, jalkapöydän murtuma
hevonen puree tai potkaisee -> vaatteiden rikkoutuminen, ruhjevammat, verenpurkaumat, murtumat, sisäelinvammat
Muut hevosten aiheuttamat vammat –> liukastumiset, kaatumiset, törmäilyt
Työvälineiden aiheuttamat vammat
Toimenpiteet vaarojen välttämiseksi:
tiedottaminen riskeistä ja niiden ehkäisystä
turvallisuusvälineiden ja henkilösuojainten käytön opastaminen
tilanteen tasalla pysyminen -> henkilöstöpalaverit
asiakkaiden opastamisen osalta on informoitu tallin eteisen seinältä löytyvillä ohjelapuilla ohjeita tallilla liikkujille, hevosten käsittely ja hoito, hätätilanteissa toimiminen, maasto- ja vaellusratsastus.

5. Ratsastusvarusteet

Asiakkaiden varustautuminen mm. vaatetuksen osalta on informoitu tallin eteisen seinältä löytyvältä ohjelapulta ”ohjeita ratsastajille” sekä ”pukeutuminen tallille ja ratsaille”. 
Turvakypärän käyttö on pakollista ratsastuskeskuksen alueella tapahtuvan este/kenttävalmennuksen aikana. Turvaliivin käyttö on pakollista hypättäessä maastoesteitä.
Maastoratsastuksessa suositellaan heijastinliivien käyttöä.
Hevosten varusteet säilytetään nimetyillä paikoilla satulahuoneessa ja hevoskohtaisissa harjapusseissa. 
 

6. Muut välineet ja varusteet

Ensiapuvarusteet:
Ratsastajien varuste- ja pukuhuoneessa sijaitsee ensiapukaappi ja katastrofipakkaus sisältäen kantopaarit sekä hätävalaisin. Opastus tallin käytävältä.
 
 
 
Ensisammutusvälineet:
Ensisammutusvälineet koostuvat jauhesammuttimista ja paloposteista, jotka sijaitsevat:
Heinävarastossa (jauhesammutin), kuivaushuoneessa (jauhesammutin):
 
Maneesissa (jauhesammutin) ja tallin käytävällä (jauhesammutin): 
 
 
Tallissa pesupaikalle (paloposti), tallin käytävällä maneesin oven vieressä (paloposti).
 
Lisäksi ulkoa löytyy neljä vesipistettä:
estekentän päässä,
tarhojen keskellä,
ulkopesupaikalla ja 
tallin seinässä pääkäyntioven vieressä.
Turvavalot ja merkityt hätäpoistumistiet:
 
 
Nosto-ovien hätäaukaisu sähkökatkon sattuessa (toimintaohje):
 
Sähköt saa katkaistua tarvittaessa sähköpääkeskuksesta:
Pääkeskuksesta, joka sijaitsee teknisessä tilassa (katkaisee sähkön kaikista tiloista sekä ulkopistorasioista). Kävelytyskoneen vieressä sijaitsee sähkökeskus, josta voi katkaista sähköt kävelytyskoneesta ja kenttien valoista.
 
 
Klubitilan sähkökeskus, joka sijaitsee pukuhuoneessa (katkaisee sähkön vain klubitiloista).
 
Klubitilat on varustettu sähköisellä jokaisessa huoneessa sijaitsevalla palovaroittimella.
 
Turvavarusteet tarkastetaan puolen vuoden välein ja jauhesammuttimet kahden vuoden välein sekä aina käytön jälkeen.
Tallityövälineet säilytetään rehuvarastossa olevan karsinaelementin ulkoseinässä olevassa telineessä, ripustettuna omille paikoilleen ja lantalaan johtavan oven vieressä. Tallin lakaisuun käytettävät välineet säilytetään pesupaikan läheisyydessä karsinaelementin ulkopuolella olevassa telineessä. Ihmisille tarkoitettujen tilojen siivousvälineet ja tarvikkeet säilytetään klubitiloissa.
 

7. Hevoset

Tallissa on 18 karsinapaikkaa. Hevosluetteloa päivitetään hevoslistaan aina täysihoitohevosten vaihtuessa. Tallin ilmoitustaululta löytyy karsinakartta ja tarhakartta. 

8. Turvallisuus- ja suojeluorganisaatio

Turvallisuus- ja suojeluvastaava: 
Ari Kujansuu
turvallisuusasiakirjojen, turvallisuussuunnitelman ja pelastussuunnitelman päivittäminen ja henkilökunnan sisäinen koulutus sekä yhteydet viranomaisiin.
kiinteistöjen ja toimipaikkojen turvallisuus, pelastusreittien ja pelastuskaluston + EA välineistön kunnossapito.
Varahenkilö: Susanna Kujansuu
Elintarviketurvallisuudesta vastaava: Ari Kujansuu, varalla Susanna Kujansuu.

9. Rakennukset ja rakenteet

Kankaanpään Ratsastuskeskus toimii A & S Kujansuu Oy:n omistamissa tiloissa. Tilojen paloturvallisuus ja pelastusvälineistö tarkastetaan vuosittain turvallisuusorganisaation toimesta ja tarvittaessa pelastuslaitoksen toimesta. Henkilökunta on ohjeistettu alkusammuttimien käyttöön. Kankaanpään Ratsastuskeskus ylläpitää turvallisuusasiakirjaa ja pelastussuunnitelmaa ratsastuskeskuksen osalta.
Rakennusten poistumistiet on merkitty valaistuin poistumistie merkein. Tallissa poistumisteitä on 2 kpl ja maneesin alakerrassa 1kpl. Poistumisreiteistä on kuvat kappaleessa 6.
Toimitilat:
Tallirakennus, sisältäen rehuvaraston ja lantalan
18 karsinapaikkaa, joista 3 rehuvarastossa
pesupaikka
tekninen tila
jakelurehuvarasto
kuivaushuone
varustehuone
ratsastajien varuste-/pukuhuone
WC
Maneesi (30m x 50m, valaistu), sisältäen trailerikatoksen
noin 50 hengen katsomo
estevarasto, katsomon alla
5 traileripaikkaa
ulkopesupaikka
Klubitilat
keittiö ja oleskelutila
TV-huone
majoitustilat 2 hengelle
WC
pukuhuone
pesuhuone
sauna
Jaloittelutarhat
18 tarhaa
Estekenttä
30m x 70m, aidattu ja valaistu
Koulukenttä
20m x 70m, valaistu
Kävelytyskone
4 hevoselle, valaistu
Tallirakennuksen välittömässä läheisyydessä oleva rehukontti
6m merikuljetuskontti
10. Eläinten pelastaminen tulipalotilanteessa
Tallin tulipalotilanteessa hevoset pyritään siirtämään välittömästi tallin ilmoitustaululla olevan tarhakartan mukaisiin tarhoihin. Mikäli tilanne vaatii, voidaan hevoset siirtää isompana ryhmänä maneesiin, kuitenkin niin, että oria ei laiteta ryhmään vaan yksin lähimpään turvalliseen tarhaan. Turvallisuusvastaava tekee päätöksen hevosten sijoituksesta.
 
Jokaisella hevosella on karsinan ovessa olevassa telineessä helposti puettava riimu ja köysi.
Hevosia voidaan kuljettaa ulos tallista kolmeen suuntaan. Tarhat ovat lankatarhoja. Niitä on 18 kpl. Koska paniikkitilanteessa hevoset pyrkivät palaamaan talliin on kaikki hevoset talutettava tarhaan ja portit suljettava huolellisesti.
Henkilökunta on harjoitellut hevosten pelastamista lavastetussa tilanteessa.
11. Toimintaohje onnettomuus-/hätätilanteiden varalle
Avun hälyttäminen – numerot löytyvät turvallisuusinfo seinältä ja henkilökunnan puhelimista
Yleinen hätänumero 112
Kun soitat hätänumeroon 112:
vastaa kysymyksiin
toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
lopeta puhelu vasta, kun saat luvan!
 
Ratsastuskeskuksen yhteinen kokoontumispaikka sijaitsee tarhojen takana olevalla raviradalla.
Opastus ratsastuskeskukseen alkaa Pansiantieltä (musta opastekyltti), seuraava opastekyltti on Pansiankadun ja Kenttäkadun risteyksessä (musta opastekyltti) ja viimeinen ratsastuskeskukseen ohjaava kyltti on Kenttäkatu 9 kohdalla (musta kyltti).
 
Muita tärkeitä numeroita:
Kankaanpään Terveyskeskus, Ajanvaraus klo 08 -20, 02 577 3265 
päivystys klo 08-22, 02 577 30, Tapalankatu 20, Kankaanpää.
päivystys klo 22-08, 02 627 6868, Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystys, Sairaalantie 3, Pori
Kankaanpään eläinlääkintä
Eläinlääkäripäivystys, 0600 39 5757
Kankaanpään terveysvalvonnan johtaja, Laura Juhantalo, 050 594 4442
Kankaanpään kaupungineläinlääkäri, Lea Jaakkola, 0400 126 213
Kankaanpään apteekki
Keskusapteekki, 02 572 1008
Vuokko apteekki, 02 57 2760
Kankaanpään poliisi, 112
 
HUOM: Eläimiin liittyvissä tehtävissä ei aina soiteta 112
Hyvä muistisääntö on, että eläimiä koskevissa hätätilanteissa soitetaan hätänumeroon, kun yleinen turvallisuus vaarantuu merkittävästi tai silloin, kun tehtävään tarvitaan viranomaisten erityiskalustoa tai -asiantuntemusta.
Poliisille välitettäviä keskeisiä eläintehtäviä ovat eläinsuojelurikokset ja eläinten aiheuttamat järjestyshäiriöt.
Lisäksi poliisi hälytetään paikalle silloin, kun eläin eksyy esimerkiksi moottoritielle tai suurpeto taajama-alueelle.
Pelastustoimen tehtäviä ovat muun muassa omaisuudeksi lukeutuvien eläinten, kuten maatalouden tuotantoeläimien auttaminen kiireellisessä hädässä ja nostolavaa tai muuta erikoiskalustoa vaativat pelastustehtävät. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi eläimen pelastaminen sortumasta, jäistä tai kaivosta.
Osa pelastuslaitoksista tekee myös kiireettömiä pelastustehtäviä, kuten kissan auttamista puusta. Kyseisissä tilanteissa hätäkeskus on kuitenkin väärä yhteystaho, koska kyseessä ei ole kiireellinen hätätilanne. Pelastuslaitosten omista numeroista voi kysyä tarvittaessa apua ja pelastuslaitos päättää tapauskohtaisesti avunannosta resurssitilanteensa tai omien linjaustensa mukaan.
Omistajalla on aina vastuu lemmikistään, ja lemmikin sairastuessa oikea auttava taho on eläinlääkäri. Eläinlääkäreihin ei saa yhteyttä hätänumeron kautta. Löytöeläinten kohdalla on syytä olla yhteydessä paikalliseen eläinhoitolaan.
Sairasta, vahingoittunutta tai muuten avuttomassa tilassa olevaa eläintä on pyrittävä auttamaan. Eläin voidaan ottaa haltuun hoitoon kuljettamista ja tilapäistä hoitoa varten. Jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.
Suomessa pelastuslain mukaan pelastustoiminnalla tarkoitetaan kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä seuraavissa tilanteissa:
ihmisten, omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi
vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi
onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa
Milloin hätänumeroon 112 soitetaan, kun kyse on eläimen aiheuttamasta asiasta? Esimerkiksi, kun
hevonen on juuttunut ojaan tai suohon, tms,
hevonen on pudonnut jäihin,
kyykäärme on purrut ratsastajaa tai katsojaa,
hevonen juoksee irrallaan yleisellä tiellä.
Milloin hätänumeroon 112 EI soiteta? Esimerkiksi, kun
on tavattu rauhoitettu eläin kuolleena,
kauppatorilla on yksijalkainen lokki,
kissa ei tule alas puusta,
maassa on orvonnäköisiä linnunpoikasia.
Toimintaohjeet hätätilanteessa:
Tulipalon sattuessa tallin ilmanvaihto katkaistaan varustehuoneessa sijaitsevasta tallin ilmanvaihtoa ohjaavan tietokoneen käyttölaitteen sivulla olevasta vivusta (kuvassa sivussa näkyvä keinukytkin).

 

12. Tapaturman tai onnettomuuden jälkeen tehtävät toimenpiteet

tapaturman kärsineen asiakkaan tilan seuranta
tapausilmoituslomakkeen täyttäminen turvallisuuskansioon
ilmoittaminen kuluttajaviraston internet -sivuilta löytyvällä lomakkeella
mahdollinen yhteydenotto vakuutusyhtiöön korvauksien osalta
onnettomuusanalyysin teko yhdessä koko henkilökunnan kanssa
jatkotoimenpiteet ja niiden toteuttaminen.
 

13. Liikenneturvallisuus

Ajoneuvot on pysäköitävä pysäköintiin osoitetuille paikoille. Tallin eteen pysäköinti on sallittua ainoastaan hevosen lastausta tai purkamista varten.
 
 

14. Historiasivu

Turvallisuuteen liittyvät ulkoiset ja sisäiset tarkastukset:
20.10.2015 Turvallisuusasiakirja luonnosteltu Ari Kujansuu
21.10.2015 Turvallisuusasiakirjaa päivitetty Ari Kujansuu